IV MEMORIAŁ ZBIGNIEWA CHOMICKIEGO
21.03.2020

CEL
Popularyzacja pamięci o mieszkańcach Strzelina i wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych

NASZE MOTTO
Ucz się być wygranym i przegranym!

PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Strzelina

PATRONAT MEDIALNY
Gazeta „Nowiny Strzelińskie”

ORGANIZATOR
Prezes Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego

FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
Burmistrz Strzelina
Prezes CENTRUM SPORTOWO EDUKACYJNEGO w Strzelinie
Rodzina Zbigniewa Chomickiego
Andrzej Sobolewski

KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Andrzej Sobolewski – sobol@post.pl -Tel. 503852833

MIEJSCE I TERMIN:

Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11
Termin –21 marca 2020 r. rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.45

TERMINARZ ROZGRYWEK:
OTWARCIE ZAWODÓW godz. 10.00–10.05
I runda – godz. 10.05-10.35
II runda – godz. 10.40-11.10
III runda –godz. 11.15-11.45
IV runda – godz. 11.50-12.20
Przerwa na pączka, herbatę i kawę 12.20-12.30
V runda – godz. 12.30-13.00
VI runda – godz. 13.05-13.35
VII runda – godz.13.40-14.10
ZAKOŃCZENIE ok. godz. 14.30

SYSTEM ROZGRYWEK:
Szwajcarski na dystansie 7 rund.
W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w grupach: mężczyźni, kobiety i juniorzy.

TEMPO I PRZEPISY GRY:
Tempo gry: 10 min + 5 sekund.
W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry dla szachów szybkich.

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:

Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych, pod warunkiem opłacenia wpisowego. Zgłoszenia do turnieju do dnia 15 marca 2020 r. na sport@aquaparkstrzelin.pl wpłata wpisowego na konto – Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. Ul. gen. L. Okulickiego 10 Konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 z dopiskiem ” III Memoriał SZACHOWY Strzelin”

Zwolnieni z wpisowego GM, IM. Wysokość wpisowego:
dzieci i młodzież do 16 lat – 5zł.
pozostali – 10 zł.
zgłoszeni w dniu zawodów – 15zł.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce 500zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce 200 zł.

W klasyfikacji kobiet : I miejsce 200 zł, II miejsce-150 zł, III miejsce 100 zł.

W klasyfikacji juniorów (do 16 lat) ze Strzelina – I miejsce 100 zł ( fund. A. Sobolewski)

Dyplomy za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, puchar ufundowany przez Rodzinę Chomickich dla zwycięzcy.
Przewidziane są także nagrody rzeczowe dla juniorów – komunikat w dniu zawodów.
NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!

SPRAWY WYCHOWAWCZE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!! we współpracy z Organizatorem.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Sędzia Główny     

Aleksander Sokólski                                   

Organizator

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.

Napisany przez:scsestrzelin