Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy kochają pływanie.

Zapisy w kasie Aquaparku lub pod nr telefonu: 071 790 26 30 / 664 986 922


Warunek uczestnictwa: umiejętność min. 2 styli pływackich.
Czekamy na was!

Opłaty są ryczałtowe, niezależnie od ilości przypadających dni treningowych w miesiącu.
Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne oraz w miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

Opłatę należy uiścić do 10-ego każdego miesiąca, osobiście w kasach Aquaparku lub przelwem na konto.

Konto do wpłat:
Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne Sp. z o.o.
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
72 9588 0004 0000 8891 2000 0010
tytułem: Sekcja Pływacka/ miesiąc, rok/ imię i nazwisko

Napisany przez:scsestrzelin